Aktualności


  • 27.02.2017

Jukace na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

W piątek, 24 lutego 2017 r. Burmistrz Żywca Antoni Szlagor, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Greń oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu uczestniczyli w uroczystym spotkaniu potwierdzającym wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Kolędowania dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.  Wszystkie środowiska związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historyczną, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i wszelkimi innymi przejawami usankcjonowanej tradycją działalności człowieka powinny dbać o to by zjawiska te zostały wpisane na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.   

We wpisie dotyczącym kolędowania na Żywiecczyźnie znalazło się miejsce również dla naszych Jukacy z Zabłocia. Chociaż w ślad za wpisem nie idą np. gratyfikacje finansowe, jest to bardzo ważny moment w historii kultury Żywiecczyzny. Nasze dziedzictwo kulturowe, zwyczaje, obrzędy i tradycje zostają zauważone i docenione.

– Na ręce wszystkich osób, które przyczyniły się do tego wpisu składam serdeczne podziękowania – mówi burmistrz Antoni Szlagor.


Galeria: