Aktualności


 • 17.04.2017

KONKURS „Dla Ciebie. Dla regionu. Dla Polski.”

Jak Ty wyobrażasz sobie Wojska Obrony Terytorialnej.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie organizowanym przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku - Białej.

Konkurs jest skierowany do wszystkich grup wiekowych i ma na celu zainteresowanie problematyką obronności, a w szczególności nowo tworzonym Rodzajem Sił Zbrojnych RP - Wojskami Obrony Terytorialnej.

Przewidziano atrakcyjne nagrody, życząc kreatywności i szczęścia, uważam konkurs za rozpoczęty.

Z poważaniem

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku - Białej.

 

ZASADY UDZIAŁU

 • Konkurs ma na celu popularyzację nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie lokalnym;
 • W konkursie mogą brać udział osoby w dowolnym wieku oraz niezależnie od adresu zamieszkania;
 • W konkursie biorą udział tylko prace wykonane przez autorów prac;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką: plastyczną, komputerową, awangardową, alternatywną, video, itp.;
 • Materiały cyfrowe należy przekazać na nośniku CD-ROM (DVD) lub innym z wskazówkami do ich odczytu;
 • Prace zostaną przekazane do WKU w Bielsku – Białej drogą pocztową, osobiście lub przez placówki oświatowe do 21.05.2017 r. wraz z arkuszem zgłoszenia pracy;
 • W czasie wykonania prac konkursowych dopuszczalne jest wykorzystanie barw i symboli narodowych przy zachowaniu odpowiedniego poszanowania dla nich – w przypadku naruszania tej zasady uczestnik jest dyskwalifikowany;
 • Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu osoby zainteresowane mogą uzyskać pod nw. adresami:
  www.mon.gov.pl
  bielskobiala.wku.wp.mil.pl
  www.wojsko-polskie.pl

Kompendium o WOT
Ulotka WOT

Regulamin Konkursu
Arkusz zgłoszenia pracy konkursowej


Galeria: