Kultura


Miejskie Centrum Kultury
ul. Al. Wolności 4 , tel. (033) 475-11-60 
email: mck@mck.zywiec.pl , serwis int.: www.mck.zywiec.pl

Muzeum Miejskie
ul. Zamkowa 5 , tel. (033) 861-21-24 
email: muzeumzywiec@interia.pl , serwis int.: www.muzeum-zywiec.pl

Żywiecka Biblioteka Samorządowa
ul. Kościuszki 5 , tel. (033) 475 13 50