Komunikaty


  • 14.03.2017

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 17 marca 2017 r.

W dniu 17 marca 2017 roku o godz. 14.30 odbędą się obrady

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu

w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2

 

 

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017

    rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi przeciwko rozstrzygnięciu

    nadzorczemu Wojewody Śląskiego.

5. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.