Komunikaty


  • 31.03.2017

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Żywcu - 31 marca 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 roku o godz. 8.00 odbędą się obrady

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu

w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2

z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/257/2017 Rady Miejskiej

    w Żywcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

    i gimnazjów w mieście Żywcu do nowego ustroju szkolnego.

4. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Krzysztof Greń