Przebudowa mostu


  • 19.11.2015

Otwarcie tunelu

W dniu 11 listopada został uruchomiony odcinek drogi nr 945 na Korbielów przebiegający półotwartym tunelem pod nowym mostem. Jest to końcowy etap inwestycji pn. „OBWODNICA ŻYWCA JAKO NOWY CIĄG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 WZDŁUŻ RZEKI SOŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NAD RZEKĄ SOŁĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945”.


Galeria: