Komunikaty


  • 11.04.2017

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Żywcu - 24 kwietnia 2017 r.

W   dniu 24 kwietnia   2017 r.  o godz. 8.00  odbędzie  się  wspólne posiedzenie  Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości, Komisji Budżetowo – Finansowo – Prawnej, Komisji Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z    wykonania Budżetu Miasta Żywca za 2016 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żywca z tytułu wykonania budżetu miasta Żywca za 2016 rok.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz innych tematów skierowanych przez Burmistrza Miasta na posiedzenie Komisji.
  5. Wolne wnioski.