Komunikaty


  • 24.03.2017

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

23.03.2017 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Żywcu o 16%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.03.2017 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

24.03.2017 r. (piątek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa i południowej wraz z Bielskiem-Białą oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w północnej części województwa wraz z Częstochową jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

25.03.2017 r. (sobota)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa i południowej wraz z Bielskiem-Białą, w Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; w północnej części województwa z wyłączeniem Częstochowy jakość powietrza będzie dobra.

26.03.2017 r. (niedziela)

w środkowej części województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w Kotlinie Żywieckiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

          dr Jerzy Kopyczok

 

 

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska