Aktualności


  • 06.03.2017

"Program ograniczenia niskiej emisji" - nabór wniosków

OGŁOSZENIE

na temat

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca”.

 

 

         Władze Samorządowe Miasta Żywca podjęły działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych  pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

            Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej przy zakupie i instalacji nowego kotła centralnego ogrzewania: maksymalna wysokość dofinansowania kosztu zakupu i instalacji nowego kotła lub węzła cieplnego wynosi 6.000,00 zł, montażu kolektora słonecznego 7.500,00 zł, montażu pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej  5.500,00 zł.

     Każdy zainteresowany właściciel budynku mieszkalnego, może zgłosić się do biura obsługi klienta PONE w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu, przy ul. Folwark 14 (Pod Grapą), od dnia 06 marca 2017 w godz. od 11:00 do 13:00, gdzie uzyska wszystkie informacje na ten temat „Programu...”.

Druk wniosku, „Regulamin przyznawania pomocy w ramach Programu oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, dostępne będą do pobrania od 06 marca 2017 r. na  stronie internetowej MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.: www.ekoterm.ig.pl, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu: www.zywiec.pl,  a także w biurze obsługi klienta PONE oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu.

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ

w biurze obsługi klienta PONE

od 13 do 24 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 13:00

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.

033/ 860-49-70, 033/860-23-55 (w godzinach pracy biura obsługi klienta PONE).

Punkt obsługi klienta PONE czynny po okresie przyjmowania wniosków:

wtorek, czwartek w godzinach 1100 – 1300

 

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

 

ANTONI SZLAGORGaleria: