Aktualności


  • 12.04.2017

Sejmik przyjął uchwałę antysmogową

Podczas ostatniego posiedzenia, 7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego, jako drugi w Polsce, po województwie małopolskim przyjął uchwałę antysmogową. Jej powstanie to między innymi efekt pracy zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim, w którego pracach uczestniczył między innymi burmistrz miasta Żywca Antoni Szlagor.

Na ręce członków zespołu roboczego wpłynęło podziękowanie oraz informacja na temat kolejnych rozpoczętych działań: „(…) Jednocześnie Przewodniczący składa ogromne podziękowania za Państwa udział w pracach nad założeniami do projektu uchwały oraz udzielone wsparcie merytoryczne na spotkaniach Zespołu.  Przyjęcie uchwały antysmogowej stanowi jednakże tylko jeden z kamieni milowych niezbędnych w dążeniach do realnej poprawy jakości powietrza, dlatego liczymy na dalszą owocną współpracę. Informuję, że dnia 31 marca br. Województwo Śląskiego podpisało umowę z Wykonawcą, tj. z Konsorcjum: Atmoterm SA, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Główny Instytut Górnictwa, na realizację zadania pod nazwą:  „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji i przygotowanie regionalnej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków meteorologicznych”.

– Podjęcie uchwały antysmogowej to duży krok naprzód w zakresie walki ze zjawiskiem smogu. Jednak czeka nas wszystkich jeszcze bardzo wiele pracy. Liczę tu przede wszystkim na rozwiązania systemowe przygotowane przez państwo. Zakaz spalania złej jakości paliw jest bardzo słuszną drogą, by jednak był skuteczny trzeba dać obywatelom możliwość zakupu tanich paliw ekologicznych, wspierać edukację w tym zakresie oraz promować działania proekologiczne – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

 


Galeria: