Komunikaty


  • 15.02.2017

Sesja Rady Miejskiej w Żywcu - 16 lutego 2017 r.

W dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu

w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2

 

 

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

  4. Interpelacje Radnych.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2017

      rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonanie zmian w wieloletniej prognozie

      finansowej Miasta Żywca na lata 2017-2027.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego

      długoterminowego.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Żywiec do Klastra Energii

     „Żywiecka Energia Przyszłości”.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych

      i gimnazjów w Mieście Żywcu do nowego ustroju szkolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w

      ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2017 roku.

11. Wolne wnioski.

12. Zapytania Radnych.

13. Sprawy organizacyjne.

14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

15. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Krzysztof Greń