Spis telefonów


Telefony Urzędu Miejskiego Rynek 2
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek : 7.30 - 16.00

 Numer  Abonent
 334754200 334754201 Centrala (Dziennik podawczy)
 334754202 fax
 334754203 Sekretariat
 334754210 Skarbnik Bogusława Gardaś

  Wydział Finansów i Budżetu (FN)

 334754211 Naczelnik  Wydz. Ewa Lach
 334754212 Ewa Salachna, Magdalena Regel
 334754213 Beata Gęga, Katarzyna Rus
 334754214 Bożena Goły
 334754215 Alina Ryczek
 334754216 Jolanta Bożek
 334754217 Kasa 1 sala operacyjna
 334754219 Danuta Kitka

  Opłaty śmieciowe

 334754220 Mateusz Piecuch
 334754286 Irena Tyc, Ewelina Bajek
  

Wydział Inż. Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego (IOŚ)

 334754228 Naczelnik  Wydz.  Ryszard Golec

  Urbanistyka

 334754222 Milena Uniwersał, Agnieszka Węglarz
 334754223 Marek Kisilewicz
 334754224 Bogumiła Borowska-Cul

  Ochrona Środowiska

 334754225 Anna Czerwińska, Agnieszka Rodak, Katarzyna Białek

  Inżynieria Miejska

 334754226 Kierownik Referatu ds Dróg Publicznych Marcin Szemraj
 334754227 Paweł Zając, Przemysław Reroń
 334754221 Halina Dobrowolska, Dorota Błachuta

  Wydział Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa (GR)

 334754231 Naczelnik Wydziału Wojciech Gołek
 334754232 Anna Białoń
 334754233 Kinga Górowicz
 334754234 Zbigniew Roman

  Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  (GKI)

 334754241 Naczelnik Wydz. Dariusz Zagól
 334754240 Daniel Dunat
 334754239 Waldemar Dziki, Daria Kowal, Sławomir Szczelina

Samodzielne Stanowisko d/s Audytu Wewnętrznego (SAW)

 334754242 Wioletta Kimla

  Biuro d/s Informatyki i Telekomunikacji (BIT)

 334754243 Kierownik Mirosław Midor
 334754244 Krzysztof Niemiec
 334754245 Bogdan Hebda, Paweł Godzieszka

  Biuro Prawne (BP)

 334754246  Lidia Klapińska, Przemysław Klapiński

  Wydział Organizacyjny (ON)

 334754249 Naczelnik  Wydz. Małgorzata Sanetra
 334754248 Natasza Nowak
 334754279 Barbara Bury

  Biuro Obsługi Burmistrza (BOB)

 334754203 Kierownik Agnieszka Dziki
 334754204 Marcelina Brończyk
 334754251 Asystent ds. kontaktów z mediami                    media@zywiec.pl

  Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (SOiOC)

 334754252 Naczelnik  Wydz. Agata Barcik
 334754254 Anna Gawron

  Działalność gospodarcza (SOiOC)

 334754255 Paweł Micherdziński
334754255 Danuta Zabłocka

Dowody Osobiste (SOiOC)

334754285 Gabriela Caputa
334754253 Tomasz Terteka

Ewidencja ludności (SOiOC)

334754259 Małgorzata Kucharska
334754260 Izabela Pytlarz-Śliwa

Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej (SPW)

334754261 Naczelnik  Wydz. Jolanta Gruszka
334754262 Alicja Ostrowska, Katarzyna Kocoń
334754263 Alicja Adamek

Biuro Rady Miejskiej (BRM)

334754265 Kierownik Bogusława Biernat
334754266 Sabina Pietraszko
334754267 Fax

  Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych (BŚ)

 334754280 Jolanta Mrowiec
 334754247 Monika Fijak

  Samodzielne Stanowisko ds. Kancelaryjnych i Archiwum Zakładowego (KAZ)

 334754269 Jolanta Kucharska

  Samodzielne Stanowisko Służby BHP (BHP)

 -  Marta Zemczak