Zakres współpracy zagranicznej

Celem polityki zagranicznej Miasta jest zmiana wizerunku poprzez stworzenie obrazu Żywca jako miasta unowocześniającego swoją gospodarkę, miejsca wielu inwestycji, gminy dbającej o stan środowiska naturalnego, zamieszkanego przez wykształconych, dobrze wykwalifikowanych ludzi, miasta o bogatej różnorodnej kulturze. Podstawą działań Władz Miejskich są podpisane porozumienia o partnerskiej współpracy z regionami posiadającymi znaczne doświadczenia samorządowe, podobną strukturę gospodarczą i kulturową. Współpraca międzynarodowa z miastami - bliźniakami: Riom, Unterhaching, Cadca, Adur District, Godollo obejmuje wymianę doświadczeń, wyjazdy młodzieży, organizację imprez kulturalnych oraz promocję turystyczną i gospodarczą. Kontakty te służą lepszemu poznaniu naszych sąsiadów, co jest ważne w dobie jednoczenia się kontynentu.

Unterhaching w Niemczech
www.unterhaching.de

Z gminą Unterhaching akt zbliźniaczenia
został podpisany
15 lipca 1995 r. w Unterhaching,
a 30 lipca 1995 r. w Żywcu.

Współpraca obejmuje:
- wymianę grup młodzieży szkolnej i harcerzy,
- kontakty drużyn pożarniczych,
- rozwój wspólnych działań w zakresie oświaty, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- wspólne inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska,
- wymianę ofert gospodarczych,
- działania promocyjne polegające na wymianie czasopism, rzemiosła artystycznego i folkloru oraz organizowaniu koncertów regionalnych zespołów i orkiestr,
- poszukiwanie źródeł finansowania nowych przedsięwzięć,
- udziale delegacji obu miast na wszelkiego typu uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych.

Riom we Francji
www.riom.net

Z miastem Riom akt zbliźniaczenia
został podpisany
6 sierpnia 1995 r. w Żywcu,
a 15 czerwca 1996 r. w Riom.

Współpraca obejmuje:
- wymianę między rodzinami obu miast,
- wymianę grup młodzieży
- współdziałanie szpitali polegające na wymianie doświadczeń oraz wzajemnych wizytach grup roboczych,
- wymianę ofert gospodarczych
- spotkania grup roboczych w dziedzinie oświaty, wychowania młodzieży, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki
- działania promocyjne polegające na wymianie czasopism i rzemiosła artystycznego, udziale w targach noworocznych oraz koncertach zespołów regionalnych i orkiestr,
- udział delegacji obu miast w uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych,
- nawiązanie kontaktów między klubami łuczników z obu miast.

Z miastem Čadca akt zbliźniaczenia
został podpisany
10 sierpnia 1997 r. w Żywcu,
a 16 stycznia 1998 r. w Čadcy.

Za jeden z priorytetów w rozwoju miasta uznaje się współpracę transgraniczną obejmującą Beskid Żywiecki oraz Kysuce i zachodnią Orawę. 18 lutego 2000 r. podpisano umowę o utworzeniu Euroregionu "Beskidy". Wspólne wysiłki samorządowców po obu stronach granicy zaowocowały powstaniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gmin Słowacko-Polskich Regionu Beskidzkiego, które ma wspierać rozwój kontaktów w zakresie ochrony środowiska, gospodarki i kultury.

Współpraca obejmuje:
- wymianę doświadczeń w zakresie pracy Urzędów Miejskich,
- wymianę informacji o potrzebach i możliwościach rynku słowackiego i rynku polskiego - zwłaszcza w strefie przygranicznej,
- kontakty w zakresie oświaty, które opierają się głównie na wymianie dzieci i młodzieży szkolnej,
- kontakty w zakresie kultury prowadzone za pośrednictwem miejskich jednostek kultury sportu i turystyki, takich jak Muzeum w Żywcu,
Żywiecki Ośrodek Kultury, Zespół Zamkowo-Parkowy, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- organizowanie imprez kulturalnych z okazji "Dni Kultury Słowackiej w Żywcu - region "Kysuce" oraz "Dni Kultury Polskiej na Słowacji -region Żywiecczyzny",
- działania promocyjne polegające na wymianie czasopism, rzemiosła artystycznego i folkloru oraz organizowaniu koncertów regionalnych zespołów i orkiestr,
- udział delegacji obu miast w uroczystościach miejskich, państwowych i międzynarodowych.

 

Adur District w Anglii
www.adur.gov.uk

W sierpniu 1998 r. w Anglii została podjęta deklaracja wspólnej intencji podpisania umowy partnerskiej z regionem Adur.

Natomiast podpisanie umowy nastąpiło
6 sierpnia 2000 r. na żywieckim Rynku.

Współpraca obejmuje:
- wymianę doświadczeń w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki,
- popieranie kontaktów między społeczeństwami, a zwłaszcza pomiędzy młodzieżą,
- nawiązywanie kontaktów gospodarczych firm i zakładów pracy.

 

Gödöllö na Węgrzech
www.godollo.hu

Podpisanie aktu nastąpiło
w dniu 1 czerwca 2002r.w Gödöllö,
a w Żywcu w dniu 4 sierpnia 2002 r.


Współpraca z miastem Gödöllö na Węgrzech została nawiazana w listopadzie 1999 r. poprzez zaproszenie władz naszego miasta do Gödöllö.
Celem tej wizyty było nawiązanie kontaktów między naszymi miastami, które doprowadziły do ukształtowania się bliższych więzi i do podpisania aktu zbliźniaczenia.

Współpraca obejmuje:
- wymianę grup młodzieży szkolnej,
- udział delegacji obu miast na wszelkiego typu uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych,
- rozwój wspólnych działań w zakresie oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- ulepszenie struktury organizacyjnej jednostek samorządowych w oparciu o wymianę doświadczeń i wdrażanie pomysłów wprowadzonych w innych miastach.

 

Liptovský Mikulás na Słowacji
http://www.liptovskymikulas.sk

Umowa o stosunkach partnerskich i współpracy pomiędzy miastami Żywiec a Liptowski Mikulasz została podpisana
w dniu 20.06.2008 roku w Liptowskim Mikulaszu, a na Rynku Żywieckim w dniu 1 sierpnia 2010 roku.


Współpraca obejmuje:
- Wzmocnienie przyjaźni pomiędzy samorządami miejskimi i mieszkańcami obydwóch miast,
- Realizowanie wymian grup młodych ludzi oraz specjalistów z różnych dziedzin,
- Wymianę doświadczeń we wszystkich gałęziach życia społecznego oraz wzajemną pomoc w poszczególnych jego dziedzinach,
- Szerzenie informacji o kulturze i zwyczajach miast partnerskich, umożliwiając obywatelom wzajemne ich poznanie.

Borjomi w Gruzji
http://www.borjomitourism.ge

Podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Miastem Żywiec a Miastem Borjomi - Gruzja nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2011 roku w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu.
Władze Samorządowe Miasta Żywca oraz Władze Samorządowe Miasta Borjomi złożyły uroczyste przyrzeczenie rozwijania i umacniania współpracy pomiędzy miastami, przestrzegania zasad partnerstwa mającego na celu wzajemne poznanie, zrozumienie i wspieranie kontaktów nawiązywanych przez społeczności lokalne.

Współpraca obejmuje:
- udział delegacji obu miast we wszelkiego typu uroczystościach miejskich, krajowych i międzynarodowych,
- nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji wspólnych projektów z zakresu oświaty, kultury, turystyki i ekologii,
- rozwijanie wymiany partnerskiej pomiędzy społecznościami lokalnymi, zwłaszcza młodzieżą szkolną,
- poszukiwanie źródeł finansowania nowych przedsięwzięć,
- działania promocyjne w zakresie wymiany czasopism, rzemiosła artystycznego i folkloru oraz udziału w festiwalach i koncertach zespołów regionalnych.

Współpraca krajowa

Szczytno
www.um.szczytno.pl

Z miastem Szczytno partnerskie przyrzeczenie zostało podpisane 8 listopada 2004 roku w Szczytnie,
a 6 sierpnia 2005 roku w Żywcu.


Współpraca obejmuje:
- wymianę doświadczeń w zakresie pracy Urzędów Miejskich,
- rozwój wspólnych działań w zakresie oświaty, kultury, sztuki, sportu i turystyki,
- współdziałanie bibliotek, centrum kultury i ośrodka sportu i rekreacji polegające na wymianie doświadczeń oraz wzajemnych wizytach grup roboczych,
- udział delegacji obu miast w uroczystościach miejskich.

powrót | do góry


Kamera 2 (Rynek)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dow. osobiste
PPKSMZKPKP
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
Organizacje pozarządowe
Rachunek Bankowy
Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju i przyszłego zawodu
Zużyty sprzęt elektr.
Działy Zadzielskie - scalenie
Super Nowa
zywiecki 24
zywiecczyzna24.net
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec
Przebudowa amfiteatru
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej
Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov
Tauron- Punkt Obsługi Klienta
Konsultacje projektu "Strategia Oświatowa Miasta Żywca na lata 2014-2020"
Informator o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Oświadczenie w sprawie Kolei Śląskich.
"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Wielka woda
Uroczystości pogrzebowe Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg
Prezydent RP Bronisław Komorowski w Żywcu
Tydzień Kultury Beskidzkiej
Poświęcenie pomnika Jana Pawła II
Żywieckie Gody
"Dni Żywca"
Bieg na Grojec
Marszałek Sejmu RP w Żywcu
Żywiec w obiektywie
Uroki Żywca
Pomnik Grunwaldzki
Mini zoo
"Pilsko" u Papieża
Kwaśnica
Stary Zamek
Park Żywiecki
Żywiec dla Żywca
Jubileusz LOprojekt i wykonanie: Tenit Internet

Internetowy Serwis Miejski zywiec.pl

Urząd Miejski w Żywcu

Zobacz:

zywiecczyzna.pl  rajcza.com.pl  radziechowy-wieprz.pl  czernichow.com.pl

milowka.com.pl  ujsoly.com.pl  lekawica.com.pl  wegierska-gorka.opg.pl