Straż Miejska w Żywcu

Siedziba: 34-300 Żywiec, ul Zielona 7 (I piętro)
Tel.: 33 861 39 29
Fax: 33 861 39 29
E-mail: strazmiejska@zywiec.pl

Komendant Straży Miejskiej: mgr Andrzej Cader
Z-ca Komendanta mgr Bogdan Wojtyła

Komendant i z-ca przyjmują strony w godz. od. 7-15.

W straży miejskiej w Żywcu zatrudnionych jest 21 funkcjonariuszy.

Czas pracy: III zmianowy,
I zmiana ( 6 - 14 )
I zmiana ( 14 - 22 )
III zmiana ( 22-6 ) wspólne patrole z policją.

Obszar miasta Żywca podzielono na 10 rewirów. Komendant przydzielił imiennie strażników do konkretnych rewirów. Szczegółowych informacji dotyczących przynależności konkretnych ulic do danego rewiru i obsługującego ich strażnika można uzyskać u dyżurnego straży miejskiej.
Zapytania ,wnioski można zgłaszać pod wskazanym adresem przez całą dobę.

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123. Poz. 779)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie : Zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynnoœci ( Dz. U. Nr 220, poz.1722) ze zm.
- Uchwała nr XXXVIII/397/2001 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 13 września 2001 r. w sprawie : spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Miasta Żywca
- Zarządzenie nr 77/2008 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie : zakazu biwakowania na terenie miasta Żywca, za wyjštkiem miejsc do tego wyznaczonych.
- Uchwała Nr Nr XXIX/248/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Zarzšdzenie Nr 77/ 2008 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 1 sierpnia 2008 r., dotyczšcego zakazu biwakowania na terenie miasta Żywca, za wyjštkiem miejsc do tego wyznaczonych.
- Uchwała Nr III/32/98 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 10.12.1998 r. : w sprawie ograniczeń w używaniu i handlu materiałami pirotechnicznymi na terenie miasta Żywca

Ważniejsze akty prawa miejscowego, które egzekwuje straż miejska w Żywcu:

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porządku na terenie Miasta Żywca.

Zarządzenia Nr 77/2008 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie: zakazu biwakowania na terenie miasta Żywca, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.


Uchwały Nr XXIX/248/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 1 sierpnia 2008r., dotyczącego zakazu biwakowania na terenie miasta Żywca, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

powrót | do góry


Kamera 2 (Rynek)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dow. osobiste
PPKSMZKPKP
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
Organizacje pozarządowe
Rachunek Bankowy
Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju i przyszłego zawodu
Zużyty sprzęt elektr.
Działy Zadzielskie - scalenie
Super Nowa
zywiecki 24
zywiecczyzna24.net
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec
Przebudowa amfiteatru
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej
Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov
Tauron- Punkt Obsługi Klienta
Konsultacje projektu "Strategia Oświatowa Miasta Żywca na lata 2014-2020"
Informator o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Oświadczenie w sprawie Kolei Śląskich.
"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Wielka woda
Uroczystości pogrzebowe Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg
Prezydent RP Bronisław Komorowski w Żywcu
Tydzień Kultury Beskidzkiej
Poświęcenie pomnika Jana Pawła II
Żywieckie Gody
"Dni Żywca"
Bieg na Grojec
Marszałek Sejmu RP w Żywcu
Żywiec w obiektywie
Uroki Żywca
Pomnik Grunwaldzki
Mini zoo
"Pilsko" u Papieża
Kwaśnica
Stary Zamek
Park Żywiecki
Żywiec dla Żywca
Jubileusz LOprojekt i wykonanie: Tenit Internet

Internetowy Serwis Miejski zywiec.pl

Urząd Miejski w Żywcu

Zobacz:

zywiecczyzna.pl  rajcza.com.pl  radziechowy-wieprz.pl  czernichow.com.pl

milowka.com.pl  ujsoly.com.pl  lekawica.com.pl  wegierska-gorka.opg.pl