Telefony alarmowe


Miejski Zakład Komunikacji, Dyspozytor
ul. Al. Wolności 24 , tel. (033) 861-26-66 
email: mzk@zywiec.pl , serwis int.: www.mzk.zywiec.pl

Pogotowie Ciepłownicze-Kotłownia
ul. Os. 700-lecia , tel. (033) 861-34-05

Pogotowie Energetyczne
ul. Wesoła 69 , tel. (033) 991

Pogotowie Ratunkowe
ul. Żeromskiego 7 , tel. (033) 999

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 , tel. (033) 861-03-55, 861-26-54

Policja
ul. Piłsudskiego 52 , tel. (033) 997

Straż Miejska
ul. Zielona 7 , tel. (033) 8613929 
email: strazmiejska@zywiec.pl

Straż Pożarna
ul. Objazdowa 2 , tel. (033) 998