Aktualności


  • 10.04.2017

Wydłużenie terminu możliwości zgłaszania propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miast

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wydłużamy termin możliwości zgłoszenia propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022.

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać do 14 kwietnia br. w następujący sposób:

-  w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu, ul. Rynek 2  na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu;

- w postaci zeskanowanej na adres e-mail:  budownictwo@zywiec.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w planie rewitalizacji.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.

Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym.

Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego.

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

 Galeria: