Wydziały i inne jednostki strukturalne


Wydział organizacyjny

Naczelnik Wydziału mgr Małgorzata Sanetra
tel. 33-475-42-03, Rynek 2


Biuro Obsługi Burmistrza Miasta

Kierownik Biura Agnieszka Dziki
tel. 33-475-42-03, Rynek 2


Biuro Rady Miejskiej

Kierownik Biura mgr Bogusława Biernat
tel. 33-475-42-65 wew. 265, Rynek 2


Biuro d/s Informatyki i Telekomunikacji

Kierownik Biura inż. Mirosław Midor
tel. 33-475-42-43 wew. 243, Rynek 2


Wydział Finansów i Budżetu

Naczelnik Wydziału mgr Ewa Lach
tel. 33-475-42-11 wew. 211, Rynek 2


Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego

Naczelnik Wydziału mgr inż. Ryszard Golec
tel. 33-475-42-28 wew. 228, Rynek 2


Referat d/s Dróg Publicznych

Kierownik Referatu mgr inż. Marcin Szemraj
tel. 33-475-42-26 wew. 226, Rynek 2


Urbanistyka

Milena Uniwersał
tel. 33-475-42-22 wew. 222, Rynek 2