Inwestycje i Projekty Unijne


  • 16.11.2016

Zintegrowany system dynamicznej informacji pasażerskiej i zakup autobusów niskopodłogowych

1. System inteligentnego transportu (ITS) w Żywcu

Na terenie miasta Żywiec stworzony zostanie dynamiczny system informacji pasażerskiej. Jego głównym zadaniem będzie informowanie pasażerów o aktualnych czasach przyjazdu i odjazdu autobusów z przystanków, na których zamontowane zostaną elektroniczne tablice informacyjne. Będzie to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”. Na Projekt ten składają się także: zakup 7 szt. autobusów niskopodłogowych spełniających normę emisji spalin EURO 6 oraz montaż 6 stojaków rowerowych systemu Bike& Ride. Celem Projektu jest stworzenie sprawnego, zintegrowanego systemu transportu publicznego.

Wniosek o dofinansowanie tego Projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1347/124/V/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku wybrał ten Projekt do dofinansowania.

Miasto Żywiec uzyskało dofinansowanie Projektu na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-027D/16-00 zawartej w dniu 6 października 2016 r.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.

Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Miasto Żywiec wyłoży z własnego budżetu niecałe 3,4 miliona złotych.

2. Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nowych autobusów

W dniu 28 października 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup 7 szt. nowych autobusów niskopodłogowych o długości 12 m, spełniających normę emisji spalin EURO 6. Do przetargu, wszczętego w dniu 31 sierpnia 2016 r., przystąpił tylko jeden Wykonawca – Solaris Bus & Coach S.A. Oferowane autobusy w najwyższym stopniu spełniły stawiane wymogi dotyczące nie tylko normy EURO 6, ale także poziomu bezpieczeństwa, w tym monitoringu, wyposażenia i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przetarg ten stanowi pierwszą cześć realizacji Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej.

3. Miasto Żywiec zakupi 7 nowych autobusów

W dniu 16 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Żywcu doszło do podpisania umowy pomiędzy Miastem Żywiec a firmą Solaris na zakup 7 nowych autobusów. Koszt inwestycji to blisko 8 milionów zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 6 milionów zł. Wkład własny Miasta to przeszło 1,6 miliona złotych.

Miasto zakupi 7 nowych Solarisów Urbino 12. To autobusy niskopodłogowe przyjazne dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i seniorów. Autobusy te spełniają też najbardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji spalin. Są wyposażone w system informacji pasażerskiej, a także zapewniający bezpieczeństwo pasażerów monitoring.

Zakup autobusów realizowany jest w ramach Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”. Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Wkład własny miasta to przeszło 3,4 miliona złotych.

Umowę podpisali ze strony Miasta: Burmistrz Antoni Szlagor oraz Skarbnik Bogusława Gardaś, zaś ze strony firmy Solaris Dyrektor Sprzedaży – Kraj Andrzej Sienkiewicz. Nowe autobusy powinny pojawić się na żywieckich ulicach w maju 2017 r.

 


Galeria:

Powiązane wiadomości: