Aktualności


  • 01.03.2017

Żywiec słynie z POLICHROMU!

Od trzech lat Szkolny Klub Wolontariatu, działający w Gimnazjum nr 3 im. C.K. Norwida w Żywcu, uczestniczy w projekcie POLICHROM . Jest to gra dla SKW województwa śląskiego, a przygotowana została w ramach projektu „Gra w wolontariat” realizowanego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest rozwój aktywności wolontariackiej uczniów, wzrost wiedzy dotyczącej wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną.

Polichrom to projekt grywalizacyjny. W trakcie roku szkolnego drużyny odpowiadają na misje wyzwania i taski – wszystkie w jakiś sposób związane z wolontariatem. Projekt ma swoją fabułę – uczniowie poprzez wolontariat przyczyniają się do pomnażania życiodajnego pierwiastka – Polichromu, niwelując jednocześnie zagrażający naszej cywilizacji Monochrom.

Trwa trzecia edycja Polichromu. Przez ostatnie dwa lata wolontariusze z ponad 40 szkół zorganizowali około dwustu akcji. Były wśród nich m.in. koncerty charytatywne, pikniki integracyjne, malowanie murali.

Żywiec czynnie włącza się w projekt. Za nami m.in. malowanie muralu, piknik integracyjny, Bal Aniołów, Dzień Życzliwości, projekt „Nie jesteś sam!” Ostatnie nasze działanie to przygotowanie Mapy Aktywności Żywca. Wybraliśmy to wyzwanie, gdyż była to świetna okazja, aby porozglądać się po naszym mieście, poszukać, a także docenić te miejsca, które są swoistymi fabrykami Polichromu oraz stanowią okazję, aby każdy, kto tylko chce, mógł zostawić swój ślad w postaci pomocy konkretnej osobie i nie tylko. Mapa została namalowana odręcznie, wg autorskiego pomysłu Oli - naszej wolontariuszki, z uwzględnieniem miejsc, gdzie działa wolontariat dla najmłodszych np. Fundacja Pomocy Dzieciom, poprzez średniaków np. Żywiecka Fundacja Rozwoju, czy osoby starsze - Dom Opieki Społecznej. Nie zapomnieliśmy o naszych braciach mniejszych i Fundacji "Budrysek", która działa na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu. Można śmiało stwierdzić, że w Żywcu się dzieje!  Uroczyste wręczenie mapy nastąpiło 27 lutego w czasie spotkania naszych wolontariuszy z władzami miasta, z burmistrzem panem Antonim Szlagorem i wiceburmistrzem panem Markiem Czulem. Spotkanie było również doskonałą okazją do przedstawienia włodarzom miasta naszej działalności wolontariackiej. Opowiedzieliśmy o swoich działaniach i o projekcie POLICHROM, a także omówiliśmy nasz pomysł na Misję nr 2.  Pan burmistrz obiecał, że nasza mapa zawiśnie w godnym miejscu i liczy, że tych miejsc - fabryk dobra, na mapie miasta będzie przybywać.

Koordynatorki SKW:

Barbara Mrowiec

Anna Piątek-Góra

 


Galeria: